IK WIL RECHTSHULP

VOOR WIE?

Wij verlenen onze diensten alleen aan personen met een jaarlijks inkomen dat onder een bepaalde inkomensgrens ligt. De door ons gehanteerde inkomensgrens is voor dit jaar (2023) gesteld op € 40.765. Dit bedrag geldt voor het gezamenlijke inkomen van u en uw gezin. Wij kunnen helaas geen rechtshulp bieden aan aanmerkelijk belanghouders, ondernemers in de zin van de Wet IB, zzp’ers, en resultaatgenieters. Bovendien beperken wij ons in principe tot de inkomstenbelasting.
Voor wat betreft de aangiften inkomstenbelasting geldt dat onze medewerkers zich op dit moment alleen bezighouden met binnenlandse aangiften. Wij bieden dus geen aangiftehulp voor grensoverschrijdende gevallen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.

HOE KAN IK EEN AFSPRAAK MAKEN?

Een belastingspreekuur kan alleen op afspraak ingepland worden.

Klik op uw gewenste locatie om contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Maastricht (Centre Céramique)

Roermond (AMW-ML)

Meerssen (Bibliotheek)

Valkenburg (Bibliotheek)

Margraten (Bibliotheek)

WELKE DOCUMENTEN MOET IK MEENEMEN?

Wanneer u bij ons op het spreekuur komt kunnen wij u alleen helpen als u de benodigde documenten meeneemt.

Komt u voor een aangifte
Als u digitaal aangifte wil doen moet u uw DigiD inloggegevens meenemen. Als u op papier aangifte wilt doen moet u uw aangiftebiljet meenemen.

Daarnaast moet u (indien van toepassing) de volgende documenten meenemen.

 • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs);
 • Alle jaaropgaven van het jaar waarvoor aangifte wordt gedaan;
 • WOZ-waarde van uw huis en een overzicht van de betaalde hypotheekrente;
 • Een overzicht van eventuele bijzondere kosten zoals scholingsuitgaven of specifieke zorgkosten;
 • Een overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie;
 • Een overzicht van uw bezittingen en schulden;
 • Alle overige documenten waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.

Komt u voor een kwijtschelding of betalingsregeling

 • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs);
 • Overzicht van uw inkomsten de afgelopen 3 maanden;
 • Overzicht van uw vermogen;
 • Huurspecificatie of gegevens eigen huis;
 • Laatste 3 door u ontvangen bankafschriften (alle bankrekeningen);
 • Overzicht maandelijkse, vaste kosten;
 • Overzicht eventuele leningen en schulden.
 • Alle overige documenten waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.

Komt u voor een bezwaarschrift

 • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs);
 • De aanslag of brief waartegen u bezwaar wenst te maken;
 • Alle gegevens die uw bezwaar kunnen ondersteunen;
 • Alle overige documenten waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn.
Heeft u vragen? Neem contact op met een van onze medewerkers.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Regelmatig worden er aan ons dezelfde vragen gesteld. Wij proberen hier om enkele veelvoorkomende vragen te beantwoorden. Mocht uw vraag hier niet bij staan, stuur ons dan gerust een email!
Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Hoe lang duurt het voordat ik bericht ontvang van de Belastingdienst?

In de regel duurt het tussen de 6 en 8 weken voordat u van de Belastingdienst een aanslag ontvangt nadat uw biljet is ingestuurd.

Kunnen jullie de verwerking van mijn aangifte versnellen?

Nee, helaas kunnen wij er niets aan doen. De Belastingdienst hanteert bij iedereen hetzelfde systeem.

Hoe komt het dat de aanslag niet klopt met wat jullie uitgerekend hebben?

Dit kan veel oorzaken hebben. Vaak zit het verschil in een ontvangen maandelijkse voorlopige teruggave die bij ons niet bekend is. Is het verschil tussen onze uitkomst en de uitkomst van de belastingdienst hetzelfde als het bedrag onder het kopje “voorlopige teruggave” dan zal vermoedelijk dat het verschil zijn. Een andere oorzaak is dat door een inleesfout bij de belastingdienst een aftrekpost niet juist is meegenomen. Uiteraard worden ook bij ons fouten gemaakt, wij zijn immers ook maar mensen. Om uw aanslag te laten controleren (bij een ander bedrag dan onze berekening) kunt u de aanslag kopiëren en naar ons opsturen. Zorgt u er wel voor dat u alle pagina’s kopieert en opstuurt, dus zowel de voor- als achterkant. Ook een eventuele 3e pagina dient u te kopiëren en op te sturen. Bij voorkeur niet inscannen en per e-mail opsturen, het verstopt vaak onze e-mailbox.

Wat is belastingrente?

Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door belastingrente. Voor de inkomstenbelasting wordt belastingrente berekend vanaf 1 juli. U betaald de rente over het bedrag Inkomstenbelasting indien de Belastingdienst dat op die datum nog niet heeft ontvangen. Deze datum geldt ook als de Belastingdienst rente doet vergoeden.

Neem contact op

Heeft u een korte vraag stel deze dan hier. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug.